Verkstadsindustri – Lackering av metall

Branschfaktablad som hjälp vid tillsyn och tillståndsgivning (1997). Ej uppdaterad efter Miljöbalkens införande. ISBN 91-620-9809-8.