Fisk- och skaldjursindustrin

Branschfakta. En hjälp vid tillsyn och tillståndsgivning. ISBN 91-620-9799-7.