Träindustrin – Lackering av trä

Branschfaktablad som hjälp vid tillsyn och tillståndsgivning (1996). Ej uppdaterad efter Miljöbalkens införande. ISBN 91-620-9712-1.