Betongindustri

Anläggningar för framställning av betong, lättbetong och betongprodukter. ISBN 91-620-9625-7.