Vattenverk

Branschfakta. Beskrivning av miljöpåverkan, förslag på villkor och kontroll av vattenverk. ISBN: 91-620-9378-9.