Grön infrastruktur

Hur vi långsiktigt planerar för hållbara landskap. ISBN 978-91-620-8805-7.