Ekosystemtjänstperspektivet i kommunernas plan- och beslutsprocesser

Forskningssatsning som bestod av sju projekt och har belyst hur ekosystemtjänster kan integreras i olika beslut. ISBN 978-91-620-8782-1.