Fjäll och kultur?

Storslagen fjällmiljö. Kulturella ekosystemtjänster i fjällandskap. ISBN 978-91-620-8753-1.