Miljöövervakning och beslutstöd i fjällen

Storslagen fjällmiljö. Hur kan vi bevara natur- och kulturvärden? ISBN 978-91-620-8752-4.