Hur pratar vi i samråd?

Storslagen fjällmiljö. Kommunikativ kapacitet i fjällen. ISBN 978-91-620-8751-7.