Förena natur och kultur?

Storslagen fjällmiljö. Integrerad natur- och kultur- miljövård i fjällen. ISBN 978-91-620-8750-0.