Fjällnära gruvdrift

Storslagen fjällmiljö. En studie av olika vägar till hållbarhet. ISBN 978-91-620-8749-4.