Ett betespräglat fjällandskap

Storslagen fjällmiljö. Hur på verkar renar fjällvegetationen?