Lokal samverkan i fjällen

Storslagen fjällmiljö. Strategier för att minska konflikter inom miljö- och naturresurs???. ISBN 978-91-620-8746-3.