Bortom konflikter i fjällen

Storslagen fjällmiljö.Utmaningar i multifunktionella landskap. ISBN 978-91-620-8745-6.