Vindkraften i samhället – Vindvals lägesrapport 2016

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-8744-9.