Strategi för svensk viltförvaltning

Regeringsuppdrag. ISBN 978-91-620-8736-4.

Sidor
10
Utgiven
2015-06
Pris
0 kr.
ISBN
978-91-620-8736-4

På uppdrag av regeringen har Naturvårdsverket genomfört en översyn av viltförvaltningen i Sverige. Resultatet av uppdraget är en övergripande vision och strategi för svensk viltförvaltning med vägval för att utveckla och stärka viltförvaltningen. Strategin ska fungera som en grund för vårt eget arbete de närmaste åren och som en vägvisare för andra myndigheter och aktörer i deras arbete.

Mer information om uppdraget, till exempel mål och åtgärder för Naturvårdsverket finns här: Strategi för svensk viltförvaltning

- - -