Rovdjursinventering, Varg 2014/15

Vargstammen beräknas vara på ungefär samma nivå som föregående år. ISBN 978-91-620-8735-7.