Organiserat friluftsliv och naturturism i skyddad natur

Tips, råd och regler för organiserad verksamhet. ISBN 978-91-620-8733-3.

Sidor
12
Utgiven
2015-08
Pris
0 kr.
ISBN
978-91-620-8733-3

Naturturismföretag, ideella organisationer och skolor erbjuder en väg in i våra finaste naturområden. Orörda fjällvidder, dolda raviner och forsande vattendrag i Sveriges nationalparker och naturreservat kan därmed bli tillgängliga för fler. Via samverkan med förvaltaren av området kan omsorg om naturen kombineras med mångas upplevelser av storslagen natur.

- - -