Vindkraft och miljö

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-8729-6.
OBS! MAX. 10 EXEMPLAR PER KUND.

Sidor
42
Utgiven
2015-02
Pris
0 kr.
ISBN
978-91-620-8729-6

Vindvals lägesrapport 2015

Lägesrapporten Vindkraft och miljö följer kortfattat upp forskning som tagits fram inom Vindval till och med 2014. Här presenteras erfarenheter och kunskap inom följande områden: fåglar och fladdermöss, vindkraft och renar, vindkraft i marin miljö, lokal nytta av vindkraftutbyggnad, deltagande landskapsanalys samt ekologisk riskbedömning.

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval.

- - -

OBS! MAXIMALT 10 EXEMPLAR PER KUND.