VARG: Instruktion för fastställande av familjegrupp, revirmarkerande par och föryngring

Metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige och Norge. ISBN 978-91-620-8720-3

Sidor
8
Utgiven
2014-12
Pris
65,00 kr. (exkl moms)
68,90 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-8720-3

Den huvudsakliga metoden för inventering av varg i Skandinavien baseras på uppgifter insamlade på snötäckt mark under vinterperioden. Motivet till detta är att inventeringarna är inriktade främst mot de reproducerande paren, och därför är det viktigt att koncentrera verksamheten till den period då det finns möjlighet att särskilja paren från övriga vargar. Inventeringsarbetet ska alltså i huvudsak ske under perioder med snö, då det via spårningar är möjligt att klargöra att insamlingen sker från det revirmarkerande paret.

Förekomst av varg hittas via rapporter från allmänheten, genom eget sökarbete utfört av Länsstyrelsen, Høgskolen i Hedmark eller SNO, genom registrering av funna döda vargar eller genom dokumenterad predation av varg på tamdjur.

Samtliga familjegrupper och revirmarkerande par ska registreras. Allmänhetens syn- och spårobservationer som ligger till grund för bedömning av vargförekomst ska verifieras av fältpersonal (se också faktablad ROVDJUR: Allmänhetens medverkan i inventeringen.

I renskötselområdet i Sverige ska utöver familjegrupper och revirmarkerande par all annan förekomst av varg registreras per individ och per sameby, och klassas som tillfällig eller regelbunden förekomst. DNA-prover ska samlas in och analyseras för att möjliggöra särskiljning mellan individer.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.