VARG: Instruktion för fastställande av familjegrupp, revirmarkerande par och föryngring

Metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige och Norge. ISBN 978-91-620-8720-3