ROVDJUR: Hantering av döda rovdjur

Metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige och Norge. ISBN 978-91-620-8719-7.

Sidor
4
Utgiven
2014-11
Pris
68,00 kr. (exkl moms)
72,08 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-8719-7

Syftet med detta faktablad är att beskriva hantering, provtagning och analys av döda rovdjur så att dessa kan ingå i övervakningen av de stora rovdjuren i Sverige och Norge. De uppgifter man får från analyser av de döda rovdjuren ska bland annat ingå i det inventeringsunderlag och de populationsberäkningar som genomförs i de båda länderna.

Därtill tjänar insamlingen av döda rovdjur till att förse forskningen med relevanta data. Information som kan inhämtas från döda rovdjur inkluderar bland annat kroppsstorlek, kön, ålder, hälsostatus och reproduktiv status.

Det sker även en regelmässig individidentifiering via DNA analyser vilket kan användas för såväl den genetiska övervakningen som för jämförelsematerial i relation till övriga inventeringskällor.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.