ROVDJUR: Instruktion för regelbunden eller tillfällig förekomst inom renskötselområdet

Metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige och Norge. ISBN 978-91-620-8718-0.

Sidor
4
Utgiven
2014-11
Pris
68,00 kr. (exkl moms)
72,08 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-8718-0

När ensamma rovdjur observeras i län eller områden som berör svenska samebyars betesområden där familjegrupper inte har dokumenterats, ska inventeringen fastställa om förekomsten ska kategoriseras som regelbunden eller tillfällig.

Tillfällig förekomst: Art som normalt inte uppträder i samebyn men av vilken spår eller andra observationer har dokumenterats minst en gång under tidsperioden 1:a juli–30 juni.

Regelbunden förekomst: (När föryngring inte dokumenterats) spår eller andra observationer av rovdjur har dokumenterats i samebyn vid minst tre tillfällen under minst tre månader (det ska ha gått minst 90 dagar mellan två av observationerna) under tidsperioden 1:a juli–30 juni.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.