ROVDJUR: Instruktion för regelbunden eller tillfällig förekomst inom renskötselområdet

Metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige och Norge. ISBN 978-91-620-8718-0.