Rovdjursinventering Lodjur
Vintern 2013/2014

Resultaten från inventeringarna vintern 2013/2014.
ISBN 978-91-620-8716-6.

Sidor
3
Utgiven
2014-11
ISBN
978-91-620-8716-6

Resultaten från de senaste inventeringarna vintern 2013/14 tyder på att lodjurstammen i Sverige minskar. Under förra vinterns inventeringar dokumenterades 142 familjegrupper av lodjur (honor med ungar). Populationsberäkningar utifrån inventeringsresultaten tyder på att det fanns cirka 840 lodjur i Sverige och 1 150 i Skandinavien.

- - -

Endast pdf.