Varg: Gruppering och särskiljning av observationer och revir

Metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige och Norge. ISBN 978-91-620-8712-8.