Varg: Barmarksinventering

Metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige och Norge. ISBN 978-91-620-8711-1.

Sidor
6
Utgiven
2014-11
Pris
65,00 kr. (exkl moms)
68,90 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-8711-1

Den huvudsakliga metoden för inventering av varg i Skandinavien ska baseras på syn- och spårobservationer och insamling av spillning och annat biologiskt material på snötäckt mark under vinterperioden. Motivet till detta är att inventeringarna ska inriktas främst mot de reproducerande paren, och därför är det viktigt att koncentrera verksamheten till den period då det finns möjlighet att särskilja paren från övriga vargar. Inventeringsarbetet ska därför i huvudsak ske under perioder med snö, då det med hjälp av spårningar är möjligt att klargöra att insamlingen av biologiskt material sker från det revirmarkerande paret.

Det finns dock metoder för att inventera varg även på barmark. Dessa kan komma att bli viktiga om framtida vintrar blir mer snöfattiga eller om vargstammen sprider sig söderut i Skandinavien.En sådan metod för barmarksinventering är att samla in spillningsprov för DNA-analys.

Metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige och Norge.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.