Björn: Övervakning i Skandinavien

Metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige och Norge. ISBN 978-91-620-8710-4.

Sidor
6
Utgiven
2014-11
Pris
65,00 kr. (exkl moms)
68,90 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-8710-4

Syftet med populationsövervakningen av björn är att ge förvaltningen tillräcklig information för att kunna förvalta populationen utifrån gällande målsättningar. Målet med övervakningen är att uppskatta populationens storlek och geografiska utbredning så bra som möjligt och att upptäcka eventuella ändringar i populationens storlek och sammansättning över tid. Tidigare har många olika metoder använts, från synobservationer och spårtecken efter björn på vårsnö, till uppskattning via radiomärkning av björnar. Sedan 2001 i Sverige och 2006 i Norge har insamling av genetiskt material (framförallt från spillning) utgjort en allt större del av populationsövervakningen och är i dag den huvudsakliga inventeringsmetoden.

Metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige och Norge.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.