Rovdjur: Övervakning i Sverige, en översikt

Metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige och Norge. ISBN 978-91-620-8709-8.

Sidor
20
Utgiven
2014-11
Pris
77,00 kr. (exkl moms)
81,62 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-8709-8

Sveriges förvaltning av de stora rovdjuren – björn, järv, lodjur och varg – sker i enlighet med nationella och regional förvaltningsplaner. Förvaltningen bygger på politiska beslut kring målsättningar om populationsstorlek och utbredning samt om samexistens mellan rovdjur, människa, husdjur och tamren. Nya mål för rovdjurspolitiken beslutades av riksdagen i december 2013, i enlighet med propositionen En hållbar rovdjurspolitik (Prop 2012/13:191).

För att myndigheterna ska kunna genomföra rovdjurspolitiken, löpande följa upp åtgärder i förvaltningsplanerna samt övervaka hur målen uppfylls på de olika förvaltningsnivåerna, behövs kunskap om rovdjurspopulationernas storlek, utbredning och utveckling över tid. Samtidigt måste hänsyn tas till samhällets olika intressen i frågan. Det behövs också kunskap om rovdjurens hälsa och genetiska status.

Metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige och Norge.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.