Rovdjur: Inventering i samebyarna

Metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige och Norge. ISBN 978-91-620-8708-1.

Sidor
8
Utgiven
2014-11
Pris
65,00 kr. (exkl moms)
68,90 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-8708-1

Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas beslut om jakt på rovdjur.Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2007:10) ingår inventeringen av stora rovdjur i länsstyrelsernas regionala förvaltningsansvar. I renskötselområdet sker inventeringarna i nära samarbete mellan Länsstyrelserna och samebyarna. Samebyarnas ansvar i inventeringarna framgår av Naturvårsverkets och Sametingets föreskrifter.

En viktig målsättning för inventeringsverksamheten är resultaten ska vara jämförbara mellan år och mellan län och samebyar. Inventeringsresultaten utgör underlag för bland annat:

  • uppföljning av mål för rovdjursstammarnas status och utveckling,
  • ersättning till samebyarna för förekomst av stora rovdjur,
  • uppföljning av effekter av vidtagna skadeförebyggande åtgärder,
  • planering av framtida skadeförebyggande åtgärder,
  • Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas beslut om jakt på rovdjur.

Metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige och Norge.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.