Rovdjur: Allmänhetens medverkan i inventeringen

Metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige och Norge. ISBN 978-91-620-8707-4.

Sidor
7
Utgiven
2014-11
Pris
61,00 kr. (exkl moms)
64,66 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-8707-4

Det finns stor kunskap om stora rovdjur hos allmänheten i både Sverige och Norge och ett stort intresse av att rapportera observationer. Allmänhetens engagemang är viktigt och myndigheterna vill underlätta och främja både delaktighet och öppenhet inom inventeringsverksamheten. Genom databastjänsterna Skandobs och Rovbase underlättas såväl allmänhetens inrapportering som öppenheten kring de observationer som både myndigheternas inventeringspersonal och allmänheten gör. Inventeringarna av de stora rovdjuren är en resurskrävande verksamhet som omfattar hela Skandinavien. Inventeringarna sker under en begränsad tid eftersom de huvudsakligen genomförs på snötäckt mark. Det är därför angeläget att även allmänheten kan bidra till att ge ett så bra inventeringsunderlag som möjligt genom att rapportera sina observationer av stora rovdjur.

Metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige och Norge.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.