Rovdjur: Genetisk övervakning

Metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige och Norge. ISBN 978-91-620-8706-7.

Sidor
8
Utgiven
2014-11
Pris
61,00 kr. (exkl moms)
64,66 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-8706-7

Syftet med detta faktablad är att ge en översiktlig beskrivning av den genetiska övervakningen som en del av den samlade rovdjursövervakningen i Sverige och Norge. Genetisk analys av biologiskt material från stora rovdjur är ett viktigt verktyg för viltförvaltningen.

I Sverige finns också förordningar och föreskrifter som reglerar inventeringarna av stora rovdjur. Dessa finns listade sist i detta faktablad.

Metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige och Norge.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.