Rovdjursinventering, varg 2013/14

Vargstammen växer stadigt. ISBN 978-91-620-8705-0.