Rovdjursinventering, Björn

Björnstammen i Sverige minskar. ISBN 978-91-620-8702-9.