Matavfallsmängder i Sverige 2012

Broschyren sammanfattar resultaten över mängderna matavfall för 2012 samt omräknade siffror för 2010. ISBN 978-91-620-8694-7.

Sidor
20
Utgiven
2014-03
Pris
77,00 kr. (exkl moms)
81,62 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-8694-7

Vår produktion, distribution och konsumtion av mat står för en betydande del av vår miljöpåverkan. Naturvårdsverket arbetar sedan ett antal år med att ta fram uppgifter och beräkna mängderna matavfall.

I denna broschyr sammanfattas resultaten över mängderna matavfall för 2012 samt omräknade siff­ror för 2010. Även de metoder, definitioner och avgränsningar som används för att beräkna mängderna beskrivs.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.