Rovdjursinventering, Lodjur

Resultaten från de senaste inventeringarna vintern 2012/13. ISBN 978-91-620-8693-0.