Rovdjursinventering, Lodjur

Resultaten från de senaste inventeringarna vintern 2012/13. ISBN 978-91-620-8693-0.

Sidor
3
Utgiven
2014-02
Pris
0 kr.
ISBN
978-91-620-8693-0

Resultaten från de senaste inventeringarna vintern 2012/13 tyder på att lodjurstammen i Sverige minskar. Under förra vinterns inventeringar hittades 191 familjegrupper av lodjur (honor med ungar). Populationsberäkningar utifrån inventeringsresultaten tyder på att det fanns mellan 1 000 och 1 400 lodjur i Sverige.

- - -