JÄRV: Inventering av föryngringslokaler

Inventeringsmetodik för stora rovdjur. ISBN: 978-91-620-8690-9.

Sidor
14
Utgiven
2014-01
Pris
0 kr.
ISBN
978-91-620-8690-9

Järv: Inventering av föryngringslokaler inom Nasjonalt overvakningsprogramfor rovvilt i Norge och inom Naturvårdsverkets metodik förinventering av stora rovdjur i Sverige är ett av flera dokumentför styrning av och vägledning kring inventeringar av stora rovdjur i Sverige och Norge.

Faktabladet gäller för personer, knutna till Statens Naturoppsyn (SNO) i Norge och Länsstyrelserna i Sverige samt för de svenska samebyarnas inventeringssamordnare, som har ett ansvar för att kontrollera och kvalitetssäkra observationer med mera av stora rovdjur, och för att registrera dessa i den svensk-norska databasen Rovbase.

- - -