JÄRV: Instruktion för fastställande av föryngring

Inventeringsmetodik för stora rovdjur. ISBN: 978-91-620-8689-3.

Sidor
8
Utgiven
2014-01
Pris
0 kr.
ISBN
978-91-620-8689-3

I denna instruktion presenteras vilka regler och kriterier som gäller för att fastställa föryngring av järv. Dokumentet beskriver hur järvföryngringar ska registreras i databasen Rovbase, vilken information som ska bifogas och hur observationerna ska bedömas. Dataunderlaget utgörs av syn- och spårobservationer, särskilda spårtecken efter järv vid efterkontroll vid lya, döda eller tillvaratagna årsungar, foto och film, och data från märkta djur inom forskningsprojekt.

- - -