Det svenska genomförandet av industriutsläppsbestämmelser med anledning av industriutsläppsdirektivet

Faktabladet beskriver innehållet av Industriutsläppsdirektivet och hur det genomförs i svensk lagstiftning. ISBN 978-91-8663-3.

Sidor
37
Utgiven
2013-06
Pris
0 kr.
ISBN
978-91-620-8663-3

Faktabladet innehåller lättillgänglig och översiktlig, men likväl fördjupande information om direktivet och hur det genomförs i svensk rätt. Branschfakta.

Målgruppen är tillsynsmyndigheter så väl länsstyrelser som kommuner men också verksamhetsutövare, domstolar och andra yrkesverksamma inom området.

Faktabladet finns endast som nedladdningsbar pdf.

- - - - - 

Om industriutsläppsbestämmelserna

Vägledning och information till myndigheter och verksamhetsutövare med aktuella publikationer med mera.