Det svenska genomförandet av industriutsläppsbestämmelser med anledning av industriutsläppsdirektivet

Faktabladet beskriver innehållet av Industriutsläppsdirektivet och hur det genomförs i svensk lagstiftning. ISBN 978-91-8663-3.