Vindkraftens påverkan på marint liv

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-8661-9.

Sidor
7
Utgiven
2013-05
Pris
0 kr.
ISBN
978-91-620-8661-9

Den största påverkan uppstår när vindkraftverken anläggs, alltså under en relativt kort period. De flesta negativa effekter kan minimeras genom olika teknikåtgärder. Vindvals studier visar att lokala förhållandena har stor betydelse för hur det marina livet påverkas. Det är viktigt med noggrann planering för att undvika etablering i särskilt känsliga områden eller vid vissa tidpunkter på året.

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval.

- - -

MAXIMALT 10 EXEMPLAR PER KUND
För fler exemplar: kontakta vår ordermottagning, telefon: 08-505 933 40.