Vindkraftens påverkan på marint liv

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-8661-9.