Vindkraftens påverkan på landlevande däggdjur

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-8659-6.