Vindkraftens påverkan på människors intressen

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-8657-2.