Miljöriskområden

Faktablad. ISBN: 978-91-620-8656-5.

Sidor
38
Utgiven
2013-06
Pris
63,00 kr. (exkl moms)
66,78 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-8656-5

I det här faktabladet beskriver vi hur bildandet av miljöriskområden går till och vad länsstyrelserna kan tänka på när de ska fatta beslut om miljöriskområden. Vår utgångspunkt är att i första hand alltid efterbehandla ett förorenat område. Om ett förorenat område inte kan efterbehandlas i tillräcklig omfattning så att riskerna för hälsa och miljö blir acceptabla, kan administrativa skyddsåtgärder som reglerar markingrepp och liknande vara nödvändiga för att minska riskerna. Då kan i vissa fall ett alternativ vara att länsstyrelsen beslutar om ett miljöriskområde för att föroreningar inte ska spridas.

Syftet med faktabladet är att underlätta bildandet av miljöriskområden när det bedöms vara ett lämpligt alternativ för att hantera riskerna med ett förorenat område. Faktabladet vänder sig främst till länsstyrelserna men även andra berörda som exempelvis fastighetsägare.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.