Orsaker till dioxinproblemet i Östersjöregionen och förslag till åtgärder

Sammanfattning av resultat från forskningsprogrammet BalticPOPs. ISBN 978-91-620-8651-0.

Sidor
24
Utgiven
2013-05
Pris
64,00 kr. (exkl moms)
67,84 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-8651-0

Halterna av dioxiner i strömming och annan fet fisk i Östersjön är så höga att de ofta överskrider EU:s gränsvärde för försäljning av konsumtionsfisk. Varför är halterna så höga och vilka är de viktigaste källorna? Dessa två frågor har forskningsprogrammet BalticPOPs sökt svar på. Forskningsprogrammet har finansierats med medel från Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.