Orsaker till dioxinproblemet i Östersjöregionen och förslag till åtgärder

Sammanfattning av resultat från forskningsprogrammet BalticPOPs. ISBN 978-91-620-8651-0.