Nationell förvaltningsplan för kungsörn

Förvaltningsplan för vilt, Kungsörn. ISBN 978-91-620-8649-7.

Sidor
60
Utgiven
2013-08
Pris
77,00 kr. (exkl moms)
81,62 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-8649-7

De stora rovdjuren, björn, varg, järv, lodjur och kungsörn, är en del av den svenska faunan och riksdagen har beslutat att arterna ska finnas i så stora antal att de långsiktigt finns kvar i landet. Samtidigt påverkar de stora rovdjuren vardagen för många människor som lever och verkar i deras närhet och synen på deras förekomst är i vissa fall mycket polariserad.

I denna förvaltningsplan för kungsörn redovisas vilka politiska målsättningar som gäller, vilka grundläggande principer för förvaltningsarbetet som identifierats, vilka förvaltningsåtgärder som planeras för att nå målen samt hur uppföljningen ska ske. Förvaltningsplanen kompletterar det nationella åtgärdsprogam för arten som Naturvårdsverket fastställde år 2011.

Förvaltningsplan för vilt.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.