Nationell förvaltningsplan för lodjur

Förvaltningsplan för vilt, Lodjur. ISBN 978-91-620-8648-0.