Nationell förvaltningsplan för järv

Förvaltningsplan för vilt, Järv. ISBN 978-91-620-8647-3.