Nationell förvaltningsplan för björn

Förvaltningsplan för vilt, Björn. ISBN 978-91-620-8645-9.