Nationell förvaltningsplan för björn

Förvaltningsplan för vilt, Björn. ISBN 978-91-620-8645-9.

Sidor
98
Utgiven
2013-08
Pris
86,00 kr. (exkl moms)
91,16 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-8645-9

De stora rovdjuren, björn, varg, järv, lodjur och kungsörn, är en del av den svenska faunan och riksdagen har beslutat att arterna ska finnas i så stora antal att de långsiktigt finns kvar i landet. Samtidigt påverkar de stora rovdjuren vardagen för många människor som lever och verkar i deras närhet och synen på deras förekomst är i vissa fall mycket polariserad.

I denna förvaltningsplan för björn redovisas vilka politiska målsättningar som gäller, vilka grundläggande principer för förvaltningsarbetet som identifierats, vilka förvaltningsåtgärder som planeras för att nå målen samt hur uppföljningen ska ske. Dessutom redovisas björnstammens utveckling och status, björnens betydelse för människor, hur förvaltningen är organiserad och vilka juridiska ramar som gäller samt vilken forskning som bedrivs om arten.

Förvaltningsplan för vilt.

OBS! denna förvaltningsplan för björn är ogiltig. Giltig förvaltningsplan finns här: Planera viltförvaltning

- - -

Beställtryck, ej rabatt.