JÄRV: Instruktion för insamling av spillning

Metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige och Norge. ISBN 978-91-620-8644-2

Sidor
2
Utgiven
2013-03
Pris
0 kr.
ISBN
978-91-620-8644-2

Detta dokument Järv: Instruktion för insamling av spillning inom Nasjonalt overvakningsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) i Norge och inom Naturvårdsverkets metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige (www.naturvardsverket.se) är ett av flera dokument för styrning av och vägledning kring inventeringar av stora rovdjur i Sverige och Norge.

Ingår i projektserien Inventeringsmetodik för stora rovdjur.

- - -