LODJUR: Instruktion för fastställande av föryngring

Metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige och Norge. ISBN 978-91-620-8643-5.

Sidor
8
Utgiven
2013-03
Pris
0 kr.
ISBN
978-91-620-8643-5

Detta dokument Lodjur: Instruktion för fastställande av föryngring inom Nasjonalt overvakningsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) i Norge och inom Naturvårdsverkets metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige (www.naturvardsverket.se) är ett av flera dokument för styrning av och väg-ledning kring inventeringar av stora rovdjur i Sverige och Norge.

Ingår i projektserien Inventeringsmetodik för stora rovdjur.

- - -