Klimatinvesteringsprogram i mål

Goda exempel från investeringsprogrammen Klimp och LIP. 978-91-620-8628-2.