Klimatinvesteringsprogram i mål

Goda exempel från investeringsprogrammen Klimp och LIP. 978-91-620-8628-2.

Sidor
44
Utgiven
2013-04
Pris
0 kr.
ISBN
978-91-620-8628-2

Klimatinvesteringsprogram i mål
Röster och resultat

Det har nu gått elva år sedan Riksdagen avsatte pengar till stöd för Klimatinvesteringsprogram, Klimp. Totalt har 1,2 miljarder kronor fördelats. Med egenfinansiering blev den totala investeringen 6 miljarder kronor. Sammanlagt 751 åtgärder har genomförts med Klimatinvesteringsprogrammen, ett antal av dessa har utnämnts till "goda exempel" eftersom de har kvaliteter som höjer sig över mängden. Ett gott exempel kännetecknas av bra klimatstrategier, helhetsperspektiv, samverkan och bidragseffektivitet

Klimp redu­cerar årligen CO2-utsläppen med drygt 630 000 ton per år. Detta motsvarar ungefär 230 000 bilars körning under ett år. Uträknat över alla projektresultats förväntade livslängd sparar Sverige in ca 11 miljoner ton CO2.

Nu är alla programmen avslutade och i och med detta har vi gett ut denna broschyr. Här kan du läsa om erfarenheter och effekter från dessa investeringsprogram och hur vi tillsammans kan utveckla vårt fortsatta arbete för ett hållbart samhälle.

I Miljöinvesteringsregistret finns information om lokala investeringsprogram och klimatinvesteringsprogram.

 

Goda exempel från investeringsprogrammen Klimp och LIP.

- - -